Saját magam

Budapesten, 1933-ban asszimiláns zsidó középpolgári családban születtem.

Az 1944-es évet anyámmal és öcsémmel Budapesten, a nemzetközi gettóban éltem túl.

Egyetemi tanulmányaimat az ELTE TTK vegyész szakán végeztem, ahol 1956-ban szereztem diplomát. 1969-ben magyar-történelemszakos diplomát szereztem az ELTE BTK-n.

Több mint nyolc évig a Kispesti Textilgyárban dolgoztam, üzemmérnökként. Majd néhány évig tanítottam, külső kerületi általános iskolákban.

1969 óta vagyok újságíró, 1992-ben, a Nők Lapja szerkesztőségéből mentem nyugdíjba. Ezt követően számos hetilap és folyóirat külső munkatársaként dolgoztam, egyebek közt rendszeresen publikáltam az Esély c. szociálpolitikai, valamint a Tani-tani c. pedagógiai folyóiratba.

1998 óta, mind a mai napig kéthetente jelentkezem jegyzetekkel a Civil Rádióban.

Több könyvem jelent meg, az Aki zsidónak vallotta magát című önéletrajzi köteten kívül (2005. Argumentum Kiadó), úgy gondolom, említésre méltó a Boldog Józanodók/ Az Anonim Alkoholisták Magyarországon (2011. Sík Kiadó) címen megjelent összefoglaló munkám.

Az itt olvasható Botlatókő apám története: egy zsidó férfi életútja a még derűs fiatalkortól a megsemmisítésig a nácizmus uralma alatti Európában.

A botlatókőről, (németül Stolperstein, megalkotója és kivitelezője Gunter Demnig német szobrász) mint az emlékezés egy tárgyiasított műfajáról először Az eltűnt hiány nyomában/Az emlékezés formái (Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009) című tanulmánykötetben olvastam.

Az a tervem, hogy apám emlékére egy ilyen követ állíttatok, és hogy levelei, munkaszolgálatban írott tábori postai levelezőlapjai alapján egy dokumentumkötetet állítok össze, egy időben született meg.

Ezt a szándékomat megerősítette, hogy még 2012-ben, a Bad Arolsenben működő nemzetközi keresőszolgálattól (itt gyűjtötték össze valamennyi koncentrációs táborban keletkezett és megmaradt iratokat) megkértem és megkaptam az apámra vonatkozó dokumentumokat. A haláláról azonban nem maradt fönt irat.

2014-ben barátok révén kerültem kapcsolatba Landwehr Klárával, aki összekötőként szerepelt Gunter Demnig, és a Magyarországon botlatókövet állítatni szándékozók között.

A Botlatókő című dokumentumkötet 2014 nyarán megjelent, magát a követ egykori lakóházunk előtt, ahonnan apám utolsó útjára vonult be, jelenlétemben, családom tagjainak, valamint néhány barátunk, és természetesen Landwehr Klára jelenlétében Gunter Demnig úr 2014. szeptember 20-án helyezte el.

2015. június 22., hétfő

Második bejegyzés
Ne légy patetikus (képek anyámról)
2007-ben a Novella Könyvkiadó gondozásában megjelent egy gyűjteményes kötet: Sós kávé  [Elmeséletlen női történetek] címmel. A címben nemszerepel, hogy a kötetben zsidó nők írják le a holokauszttal kapcsolatos, elmondatlan történeteiket. A szerzők között magam is jelen voltam néhány írásommal. A kötet megjelenése után Pécsi Kata, aki az írásokat összegyűjtötte és szerkesztette, közölte a szerzőkkel, hogy egy újabb kötetet tervez, amelynek tárgya az anyák és lányok kapcsolata, ugyancsak megkerülhetetlenül a holokauszttal összefüggésben.
Első reakcióm erre az volt, hogy nem! Ebben a vállalkozásban én nem veszek részt.
Később mégis meggondoltam magam, és vállaltam azt a fájdalmas és keserves feladatot, hogy anyámról, illetve, hogy kettőnk kapcsolatáról írjak.
Így hát a Ne légy patetikus című írásom, az itt közölt szövegnél némileg rövidebb változatban szerepel az úgyszintén Novella Könyvkiadó gondozásában, 2013-ban megjelent Lányok, anyák [Elmeséletlen női történetek II.] című kötetben.Ne légy patetikus!

(Képek anyámról)

Az otthonomban egyetlen fotó van elöl, amelyen anyám látható: másfél éves, talán kettő, ott ül a két nővére között.  Álságosnak éreztem, hogy későbbi fényképeivel vegyem körül magam. Aki végigolvassa a róla írottakat, talán megérti.

Nincs egy első képem anyámról. Valószínűleg a születésemtől számított első két-három évben olyan erős volt a vele való szimbiózis, hogy nem láttam őt tőlem elkülönült lénynek. A fájdalom választott el tőle először. Vajon valóban emlékszem arra, hogy fekszem a fehér szanatóriumi ágyban, ők, a szüleim fölém hajolnak, és én vízért könyörgök?  Két és fél évesen, az első trepanációs műtétem után. (Mert már olyan súlyos fokú volt a középfülgyulladás, hogy a koponyám fül mögötti részét meg kellett lékelni.) Vagy anyám oly sokszor mesélte, hogy úgy rögződött bennem, mintha emlékeznék?